Sponsoring

Waarom sponsoring ?

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen is zowel op sport, cultureel als maatschappelijk gebied een zeer betrokken organisatie. Naast het uitdragen van een positief imago is het vergroten van de regionale naamsbekendheid een belangrijke doelstelling.

Criteria voor sponsorverzoek

Uw verzoek tot sponsoring is van harte welkom. Uiteraard kunnen we niet ieder initiatief sponsoren. Ook wij zijn gebonden aan een bepaald budget. Alle sponsoraanvragen worden door Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen in behandeling genomen op voorwaarde dat zij voldoen aan de hieronder omschreven criteria.

Om ervoor te zorgen dat wij een goede keuze kunnen maken uit alle sponsormogelijkheden, vragen wij u om alle informatie rondom het te sponsoren project of initiatief in het aanvraagformulier met eventuele bijlage naar ons toe te sturen.

Wij zullen geen sponsoraanvragen accepteren die op een andere manier aan ons worden gericht.

Om uw verzoek in behandeling te nemen, dient deze aan de volgende criteria te voldoen:

 • Het betreft een project of initiatief met een sterk regionaal karakter.
 • Het project of initiatief straalt kwaliteit en betrouwbaarheid uit.
 • Het project of initiatief heeft een maatschappelijke betekenis op het gebied van welzijn, cultuur, sport of onderwijs.
 • Een bijdrage is in principe eenmalig.
 • De doelgroep die door sponsoring bereikt wordt, moet relevant zijn voor Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen.
 • Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen zal geen sponsoring aangaan als een ander notariskantoor als cosponsor opereert.
 • Er mag geen sprake zijn van negatieve neveneffecten.
 • Het betreft geen studiereis.
 • Het betreft geen project of initiatief met een politieke of religieuze doelstelling.
 • Het betreft geen verzoek tot ondersteuning van individuele personen.

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen bepaalt aan de hand van de criteria of een sponsorverzoek wordt gehonoreerd. Naast de criteria zijn ook het beschikbare budget en de lopende toezeggingen van invloed op de honorering van verzoeken.

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen zal een bijdrage altijd direct aan de organiserende of uitvoerende instantie overmaken en dus niet aan tussenpersonen of bemiddelende organisaties. Instanties met winstoogmerk komen niet voor financiële steun in aanmerking.

Alle verzoeken worden eenmalig toegekend, tenzij anders afgesproken in een meerjarig contract. Één keer toezeggen betekent niet dat het verzoek automatisch volgend jaar weer wordt toegewezen.

Waaraan moet een sponsorverzoek voldoen ?

Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen, zien wij graag het onderstaande aanvraagformulier sponsoring volledig ingevuld retour.

Via welke weg sponsorverzoek indienen ?

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen door het onderstaande aanvraagformulier sponsoring volledig ingevuld op te sturen:

 • Per e-mail: schoppema [at] vwdknotarissen.nl
 • Per post:
  Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen
  t.a.v. mevrouw M. Schoppema
  Keppelseweg 1
  7001 CE  Doetinchem

Wanneer krijgt u reactie op uw sponsorverzoek ?

Wij nemen uw verzoek in behandeling wanneer deze voldoet aan de bovenstaande criteria. Binnen twee weken proberen wij schriftelijk te reageren.

Aanvraagformulier sponsoring

 

Nieuwsbrief