Regelgeving

Inleiding
Als notariskantoor hebben wij een onafhankelijke positie en moeten we de belangen van alle betrokken partijen altijd in de gaten houden.

Wij zijn gezien die bijzondere positie onderworpen aan vele bijzondere regels.

De volgende Wet- en Regelgeving is hierbij onder meer van belang:

Waarom moet de notaris soms bepaalde transacties melden?
>> Lees verder (o.a. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme WWFT))

Hoeveel contanten mag de notaris in ontvangst nemen?
>> Lees verder

Mag de notaris een advertentie zetten in een makelaarskrant?
>> Lees verder

Wanneer mag de notaris uitbetalen?
>> Lees verder

Aan wie mag de notaris uit betalen?
>> Lees verder

Verder zijn wij als notaris nog onderworpen aan de Wet op het Notarisambt en de overige beroeps- en gedragsregels.

Nieuwsbrief