Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers ten name van:
Derdengelden Van Weeghel Doppenberg Kamps
 

ABN AMRO Bank
IBAN
BIC
 
:
:
 
NL71 ABNA 0533 0293 17
ABNANL2A
ING Bank
IBAN
BIC
 
:
:
 
NL78 INGB 0693 0624 52
INGBNL2A
Van Lanschot
IBAN
BIC
 
:
:
 
NL22 FVLB 0225 5760 31
FVLBNL22
Rabobank
IBAN
BIC
 
:
:
 
NL41 RABO 0314 3513 88
RABONL2U

Overboekingen graag o.v.v. dossiernummer

Bovenstaande bankrekeningen zijn kwaliteitsrekeningen in de zin van artikel 25 van de Wet op het notarisambt en staan ten name van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09185238
 
BTW-nummer NL 8101.78.485.B.01

Nieuwsbrief