Aanmelden lezingen

Nalatenschap en afwikkeling, wat kan een notaris betekenen?

Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis. Als u de erfenis aanvaardt, verdeelt u de nalatenschap samen met de andere erfgenamen. In het testament of de wet staat wie welk deel krijgt. Als er geen testament is, bepaalt de wet dit. Alle erfgenamen moeten het over de verdeling eens zijn. Soms moet u de verdeling van de spullen vastleggen bij de notaris.
Het regelwerk ligt meestal in handen van één persoon. Dat kan de executeur zijn, een van de erfgenamen of een derde die u samen met de andere erfgenamen heeft gemachtigd om zaken te regelen. Als er meerdere erfgenamen zijn, kunt u dit bij de notaris regelen.

Op dinsdag 26 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur zal mevrouw Tonk hierover een presentatie verzorgen bij Inloophuis Oude IJssel. 

Wilt u de avond bijwonen?

Meldt u dan aan via actief [at] inloophuisoudeijssel.nl of telefonisch op 0314-646024? Lees meer en/of meld u aan....

Lezing voor Nederlanders die in Duitsland wonen
Veel Nederlanders kiezen Duitsland als hun vaste woonplaats. Sinds enige tijd gelden belangrijke nieuwe regels voor Nederlanders die permanent in Duitsland wonen. Deze regels hebben grote gevolgen voor onder andere het erfrecht. Zo valt u door de wijzigingen al snel onder Duits erfrecht. De langstlevende is daardoor bijvoorbeeld minder goed beschermd en bij samenwoners heeft de familie ineens ook een wettelijk recht op de erfenis. En hoe zit het met de hypotheekrente aftrek of uw pensioen en de belastingheffing over uw pensioen?
Daarom zal ons kantoor op in maart/april (definitieve datum volgt) een lezing met als thema "Actualiteiten voor Nederlanders die in Duitsland wonen" organiseren. Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden. Lees meer en/of meld u aan......

 

 

 

Mijn bedrijfsvorm
Zo zijn we niet getrouwd

Nieuwsbrief